Eredetiségvizsgálat

 

Erededetiségvizsgálat akár 1 óra alatt, munkaidő után is, a Szarvasi Autócentrumban!

Jelentkezzen be online, telefonon vagy személyesen telephelyünkön!

Online időpontfoglalás

Eredetiségvizsgálat

Az eredetiségvizsgálat a közúti járművek tulajdonos váltásakor kötelezően előírt tevékenységet takarja, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által jóváhagyott technológia szerint végeznek el. Az eredetiségvizsgálat legfőbb jelentősége az, hogy a használt gépjármű vásárlásakor a vevő meggyőződhet arról, hogy „tiszta” járművet vesz meg.

Az eredetiségvizsgálat rendeltetése a jármű gyárival azonos „eredeti” állapotának igazolása, illetve felülvizsgálata. A járműveknél minden esetben az alvázszám ami adott, ellenőrizhető és egyértelműen dokumentált (szín, karosszéria, motor, ülések, szélvédő, stb), így az eredetiségvizsgálat elsősorban erre irányul. Ezen kívül persze a járművön több helyen, több fajta technológiával beazonosítható technikai jellemző jegy található, az eredetiséget pedig ezek megléte és változatlansága igazolja.

Az eredetiségvizsgálat eredménye a közlekedési igazgatási eljárás során 60 napon belül használható fel, egy alkalommal!
 

eredetiségvizsgálat

 

Mikor kell eredetiségvizsgálatot végeztetni?

 • a jármű (kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját,) tulajdonjogában bekövetkezett változás (adásvétel) nyilvántartásba vételekor;
 • használt jármű első forgalomba helyezésekor;
 • gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű (nem generálimportőrtől beszerzett) forgalomba helyezésekor
 • járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezése esetén, forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor
 • forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás következett be;
 • a kivitel előtt, Magyarországon már forgalomba helyezett járművek külföldre történő értékesítése miatt a jármű forgalomból történő kivonásakor, illetve a kiviteli rendszám kiadásakor;
 • forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében;
 • az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni;
 • ha a közlekedési hatóság a jármű alvázszámában az eredeti állapothoz képest változást észlel.

 

Milyen okmányok szükségesek az eredetiségvizsgához?

 • személyazonosságot igazoló okirat
 • a jármű okmányai
 • az autó jogos birtoklását igazoló irat
 • az eljárás kezdeményezésére jogosító okirat (pl. adásvételi szerződés)
 • külföldi jármű esetén a származást igazoló okirat (EU-n belül nem szükséges)
 • ha a tulajdonos jogi személy vagy társaság, akkor szükséges a megrendelő nevérő szóló meghatalmazás
 • ha lassú járműről van szó, akkor a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy a jármű nyilvántartásba vétele korábban nem történt meg